עדכון שוטף : פנסיה סוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מתאריך 01.07.1997

שרת העבודה והרווחה – גב' אנדריאה נהלס

הודעה חשובה לניצולי שואה אשר עבדו בגטו צ'רנוביץ!!!

עפ"י שינוי החוק לעובדי הגטאות לקבלת תשלום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, נקבע כי ניצולי שואה אשר עבדו בגטו צ'רנוביץ יהיו זכאים אף הם לקבל פנסיה חודשית מגרמניה וסכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, על עבודתם בגטו.

אמשיך לעדכן בהתפתחויות.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון שוטף: פיצוי בגין ילדות עשוקה

מצ"ב נוסח מתורגם של מכתב אשר שלחתי למשרד האוצר הגרמני במטרה לזרז את התהליך לקבלת פיצוי בגין ילדות עשוקה:

משרד האוצר הגרמני

לכבוד
BUNDEMINISTERIUM DER FINANZEN
-DIENSTSITZ BONN-
ABTEILUNG ENTSCHADIGUNG
POSTFACH 1308
53003 BONN

א.ג.נ.,

הנדון : פיצוי בגין ילדות עשוקה

בתאריך 27.05.2013, פורסמו כתבות רבות באמצעי התקשורת בישראל, בהם נמסר כי ממשלת גרמניה תעניק פיצוי מיוחד ל"ילדי השואה". הודגש כי הפיצוי יינתן בנוסף לרנטות החודשיות הקיימות אצל ניצולי השואה והזכאים לפיצוי בגין ילדות עשוקה הם אותם ניצולים אשר נולדו בין השנים 1928-1945.

החלטתכם לפצות את ניצולי השואה על פי קריטריונים אלה הינה תקדימית, מבורכת וחשובה, אך הנני להבהיר בפניכם כי החלטה זו מקפחת קבוצת זכאים, ניצולי שואה, אשר נולדו בין השנים 1945-1950 ועל כך ארחיב במכתבי:

מעיון בתוכנו של סעיף 12 א' לחוק הסוציאלי בגרמניה, עולה כי המחוקק בגרמניה הגדיר את חישוב פרקי הזמן של גידול הילדים לאחר המלחמה לצרכי פיצוי שיש לייחס לגידול וחינוך הילדים – כאשר חוק זה מגדיר את גיל הילדים עד לתאריך 31.12.1949.

למעשה, החוק הגרמני מצא לנכון להגדיר את הפיצוי עבור האימהות בגין גידול ילדים כך שפרק הזמן תוארך עד לתאריך 31.12.1949 ולא בכדי.

יש מקום בנסיבות אלה להקיש מחוק זה ישירות על הגדרת הקריטריון להגדרת פרק הזמן לילדות עשוקה כך שזו תגדיר את אותם ילדים אשר נולדו עד לתאריך 31.12.1949 ובכך ייעשה הצדק הנכון ואיזון החוקים המגדיר ממילא את מהות הפיצוי לניזוקים.

הנני יוצאת מנקודת הנחה כי מטרת הפיצוי הינה שוויונית ולא פחות מכך וכי בנסיבות בהם חל חוסר איזון כמתואר, אזי, יש מקום להרחיב את היריעה, לאזן, לייצר התאמה ולהגדיר את מלוא הזכאים בהתאם להגדרות כפי שחלות בכל החוקים אשר חוקקו עד כה.

לאורך כל שנות פעילותי בתחום, נוכחתי לגלות כי קבוצות רבות קופחו ולא הוכרו לזכאות, על אף כי ברמה השוויונית ראוי היה לקבלם אך פעילותי ותשומת ליבי העקבית לרווחת והכרת זכויות ניצולי השואה צדה את עיני גם כן לקיפוח הבלתי נכון ולחוסר האיזון אשר לתקנו.

ברצוני לציין כי אני עוסקת שנים רבות בתחום ניצולי השואה. מאז אותם פרסומים אשר התייחסו לפיצוי בגין ילדות עשוקה, מידי יום אני מקבלת אל משרדי פניות רבות במטרה לדעת מתי ממשלת גרמניה תממש את ההחלטה לפצותם. לצערי הרב, אין בידי כל אפשרות להשיב מענה הולם לאותם ניצולים שכן אין בידי תשובות הנוגעות לפיצוי הנ"ל.

אני מבקשת את עזרתכם על מנת שאוכל להשיב מענה הולם לאותם ניצולים, מתי והאם אכן יפוצו.

כולי תקווה כי פנייתי זו תישא פרי וכי משרדכם אשר עמל לרווחת ניצולי השואה יפעל באופן תקין, מאוזן, בלתי מקפח ונכון.

בכבוד רב ובברכה,

יפה גולן

אני תקווה כי בעקבות פנייה זו, אכן יהיה זירוז בהליך הנ"ל.
אמשיך לעדכן בהתפתחויות.

יפה גולן

המכתב המקורי

מכתבה של יפה גולן למשרד האוצר הגרמני בנוגע לפיצויי ילדות עשוקה

 

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון שוטף: ניצולי שואה אשר עלו ארצה אחרי אוקטובר 1953 ואינם מקבלים קצבה חודשית או סיוע

לאחר אישור החוק על "עבודה בגטאות", פרי יוזמתי, לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, התפניתי לטפל ולסייע, במלוא המרץ, למען ניצולי שואה אשר עלו ארצה אחרי אוקטובר 1953.

יאיר לפיד (ויקיפדיה)

שר האוצר יאיר לפיד

מצ"ב מכתב אשר שלחתי לשר האוצר, מר יאיר לפיד, במטרה לסייע בנושא זה. אני סמוכה ובטוחה כי פנייתי זו תיפול לאוזן קשבת.

 אמשיך לעדכן בהתפתחויות.

 

מכתבה של הגב' יפה גולן ליאיר לפיד

נספח – גמלה והטבות:

נספח – גמלה והטבות לניצולי שיואה

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון שוטף: פנסיה סוציאלית מגרמניה לעובדי הגטאות לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997

הבונדסראט

לוחות זמנים להצבעה על תיקון החוק:

הריני להודיעכם כי נמסרו לוחות זמנים לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית לתיקון החוק על עבודה בגטאות, כתוצאה מדיון אשר התקיים בתאריך 18.03.2014 במשרד העבודה והרווחה בגרמניה.

קריאה ראשונה בבונדסטאג צפויה להתקיים בתאריכים: 08.05.2014 ו- 09.05.2014.
קריאה שנייה ושלישית בבונדסטאג צפויות להתקיים במהלך חודש יוני 2014.
ההצבעה הסופית בבונדסראט נקבעה להתקיים בתאריך 11.07.2014.

אנו מקווים כי לאחר סיום ההצבעה בחודש יולי 2014, יחל הטיפול המהיר בתיקיהם של עובדי הגטאות תוך כדי התחשבות בגילם המתקדם, לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997.

נמשיך לעדכן בהתפתחויות.

 

 

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון שוטף : פנסיה סוציאלית מגרמניה לעובדי הגטאות לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997

ראיון טלוויזיוני לערוץ הגרמני מתאריך 6.3.2014 

מצ"ב חלק מריאיון טלוויזיוני שנערך עימי ע"י הטלוויזיה הגרמנית לגבי קבלת פנסיה וסכום רטרואקטיבי משנת 1997.

בראיון זה ניתן לראות את שרת העבודה והרווחה, הגב' אנדריאה נהלס, לפיו נושא קבלת הפנסיה והסכום הרטרואקטיבי משנת 1997 לעובדי הגטאות התעכב שנים בשל סוגיות רבות שלא הוסדרו עד כה בחקיקה.

שרת העבודה בראיון זה חוזרת ומדגישה כי לאחר ביקורה בארץ בתאריך 25.2.2014 , שתי הממשלות הגיעו להסכמה לפיה עובדי הגטאות יקבלו הכרה לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, בהקדם האפשרי ואכן, בימים אלה, ממשלת גרמניה פועלת במרץ לזירוז התהליך לפיו עובדי הגטאות יוכלו לקבל סכום רטרואקטיבי משנת 1997.

אמשיך לעדכן בהתפתחויות.

 

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון שוטף : פנסיה סוציאלית מגרמניה לעובדי הגטאות לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997

ניצחון ואישור החוק!!!

שרת העבודה והרווחה – גב' אנדריאה נהלס

בהמשך לפגישה אשר נערכה בישראל בתאריך 25.02.2014 בין ממשלת ישראל לבין קאנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל והמשלחת הגרמנית, הנני שמחה לבשר כי בפגישת שתי הממשלות, הביעו הצדדים חשיבות רבה למציאת פתרון מהיר לגבי שינוי החוק לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997 וזאת יעשו תוך כדי מאמץ לזרז את התהליך מפאת גילם המתקדם של ניצולי השואה.

שתי הממשלות הגיעו להסכמה לפיה עובדי הגטאות יקבלו הכרה לקבלת סכום רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, בהקדם האפשרי. מצ"ב קטע מהפרוטוקול, בשפה הגרמנית, המתייחס לנושא מתוך הישיבה בין שתי הממשלות:

 

das gheto

אלו אשר מעוניינים לקרוא את פרוטוקול הישיבה במלואו, בשפה הגרמנית, מוזמנים לצפות במסמך המצ"ב:

יפה גולן – פרוטוקול ישיבה בנושא עובדי הגטו

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון : פנסיה סוציאלית מגרמניה לעובדי הגטאות וקבלת סכום רטרואקטיבי מ-01.07.1997

ניצחון ואישור החוק!

אנג'לה מרקל ובנימין נתניהו במפגשם הקודם (מתוך אתר ZIMBIO)

בתאריכים 24-25.02.2014 קאנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל ושרת העבודה, הגב' אנדריאה נהלס, יחד עם שרים נוספים מגרמניה, יבקרו בישראל על מנת לקיים שיחות בין שתי המדינות וביניהן גם הצגת פיתרון בהתייעצות עם ממשלת גרמניה וישראל בנושא הבטחת פיצוי הולם, בהקדם האפשרי, ליהודים עובדי הגטאות וזאת תוך כדי התחשבות בגילם המתקדם ועשיית מאמצים לזירוז התהליך.

נמשיך לעדכן בהתפתחויות.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

עדכון : פנסיה סוציאלית מגרמניה לעובדי הגטאות וקבלת סכום רטרואקטיבי מ-01.07.1997

ניצחון ואישור החוק!

אנג'לה מרקל – בקרוב בישראל

אני שמחה להודיע כי לאחר מאבק אישי אשר יזמתי, החל משנת 1991 ועד היום, לאישור החוק בביטוח הסוציאלי הגרמני, המאפשר לניצולי שואה אשר עבדו בגטו לקבל הכרה על עבודתם בגטו וקבלת רנטה חודשית, המאבק הגיע לסיומו החיובי וחוק זה אושר לקבלת סכום רטרואקטיבי משנת 1997.

 לקראת סוף החודש הנוכחי (פברואר 2014), הגב' אנגלה מרקל צפויה להגיע ארצה.

הודעה רשמית על סיכום פרטי הנושא אמורה להתפרסם במסגרת ההתייעצויות בין ממשלות גרמניה וישראל, בסוף החודש בירושלים.

 אמשיך לעדכן בהתפתחויות. 

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

YNET: ניצחון לעובדי הגטאות: יקבלו פנסיה מגרמניה

אתר האינטרנט YNET פרסם היום כי לאחר יותר מעשור של סחבת בירוקרטית, תממש ממשלת גרמניה פסק דין שקובע כי רבבות ניצולים, חלקם חיים בישראל, זכאים לפנסיה חודשית.

לחצו לכתבה המלאה

YNET

פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב

תשובתה של גב' הנלורה קראפט למכתב יפה גולן מה- 28.10.2013

היום התקבל מכתבה של גב' הנלורה קראפט, בכירה בבונדסראט, בעלת השפעה ופעילה מאוד למען שינוי החוק על עבודה בגטאות לקבלת רטרואקטיבי מתאריך 01.07.1997, בתשובה למכתבה של יפה גולן מה- 28.10.2013 (לחצו כאן).

לפניכם המכתב המקורי בגרמנית והנוסח המתורגם בעברית:

 

נמשיך לעדכן בהתפתחויות.


פורסם בקטגוריה Uncategorized | להגיב